THỂ LỆ
 
Cuộc thi “Tìm hiểu về Luật An ninh mạng và những quy định về cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ năm 2019
 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-STTTT ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ)

I. THÔNG TIN CHUNG:
1. Đối tượng:
Là công dân nước Việt Nam, trong đó trọng tâm là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên.
2. Thời gian: Cuộc thi được tổ chức từ ngày 01/02/2019 đến ngày 01/02/2020.
- Tổ chức phát động cuộc thi vào ngày 16/02/2019.
- Tổ chức tổng kết và trao giải dự kiến vào tháng 02/2020.
3. Nội dung:
- Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.
- Các quy định của Nhà nước về cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet như: Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên mạng; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên mạng; Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội...
4. Hình thức:
- Cuộc thi được tổ chức qua hình thức thi trắc nghiệm trên mạng internet, tại địa chỉ http://luatanm.phutho.gov.vn
- Cuộc thi được tổ chức làm 04 đợt thi; mỗi quý 01 đợt. Mỗi đợt thi có 10 câu hỏi; mỗi câu hỏi có 3 phương án trả lời; người tham gia thi lựa chọn 01 phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi.
- Sau khi trả lời câu hỏi trắc nghiệm, người thi phải trả lời câu hỏi dự đoán về số lượt người trả lời đúng cho cả đợt thi.
- Mỗi người được tham gia nhiều lượt thi. Khi tổng hợp kết quả, Ban tổ chức sẽ lấy kết quả lần thi có tính chính xác cao nhất làm kết quả chính thức.
- Thành viên Ban tổ chức cuộc thi không được tham gia dự thi.
- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm trong các trường hợp phát sinh
khách quan do thiên tai, bão lũ, sự cố điện lưới, viễn thông, tác động mất kết nối truy cập internet, ảnh hưởng đến kết quả trả lời câu hỏi của người tham gia cuộc thi.

II. HƯỚNG DẪN DỰ THI:
Người dự thi truy cập vào địa chỉ http://luatanm.phutho.gov.vn hoặc truy cập vào trang chủ của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ, nhấp chuột vào logo “Cuộc thi Tìm hiểu về Luật An ninh mạng”.
Bước 1: Người dự thi nhập các thông tin cá nhân: Họ tên (ký tự có dấu), địa chỉ, số điện thoại, email hiển thị trên phần mềm cuộc thi (Người dự thi bắt buộc phải điền các thông tin về: Họ và tên, địa chỉ, điện thoại để Ban tổ  chức làm căn cứ xác nhận). Sau đó nhấp chuột vào phần “Tiếp tục”.
Bước 2: Trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm ở phần “Trả lời câu hỏi”. Sau khi hoàn thiện nhấp chuột vào phần “Tiếp tục”.
Bước 3: Dự đoán tổng số lượt người tham gia dự thi trong quý. Sau đó nhấp vào mục “Hoàn thành”. Mọi thông tin về cuộc thi được đăng tải trên Chuyên mục “Cuộc thi Tìm
hiểu về Luật An ninh mạng” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ tại địa chỉ http://luatanm.phutho.gov.vn

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
Các cá nhân đạt giải tại cuộc thi sẽ được Ban tổ chức tặng Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng.
Mỗi quý xác định số lượng giải thưởng như sau:
- 01 giải Nhất: Trị giá 1.000.000 đồng
- 02 giải Nhì: Trị giá 800.000 đồng
- 03 giải Ba: Trị giá 500.000 đồng
Tổng cộng toàn cuộc thi sẽ xác định: 04 giải Nhất; 08 giải Nhì; 12 giải Ba. Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng của 04 quý vào tháng 02/2020

IV. XÁC ĐỊNH GIẢI THƯỞNG:
1. Tiêu chí xác định người đạt giải (theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống):
- Tiêu chí 1: Người tham gia thi trả lời đúng 10 câu hỏi.
- Tiêu chí 2: Người tham gia thi có dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất tổng số lượt người tham gia thi trong quý.
- Tiêu chí 3: Người có thời gian hoàn thành bài thi ít nhất.
Trong trường hợp có nhiều người dự thi cùng thỏa mãn tất cả các điều kiện trên, Ban tổ chức sẽ bốc thăm để chọn ra người đạt giải.
2. Xác định người đạt giải:
- Sau 03 ngày kể từ ngày kết thúc mỗi đợt thi, Ban tổ chức sẽ xác định người đạt giải. Kết quả của mỗi đợt thi được Ban tổ chức công bố trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ tại địa chỉ http://luatanm.phutho.gov.vn
- Sau khi kết thúc cuộc thi, trong vòng 07 ngày Ban tổ chức sẽ liên hệ qua điện thoại với người đạt giải theo số điện thoại đăng ký tham gia để hướng dẫn các thủ tục nhận và trao thưởng. Trong trường hợp Ban tổ chức không liên lạc được với người đạt giải hoặc người đạt giải từ chối nhận thưởng, Ban tổ chức sẽ tiến hành xác minh các trường hợp khác thỏa mãn các tiêu chí đạt giải ngay phía sau để trao thưởng nhằm đảm bảo thay thế hợp lệ các trường hợp không được trao thưởng.
- Tất cả các bài dự thi của người tham gia cuộc thi đều được hệ thống ghi lại để làm cơ sở đối chiếu, xác minh trong trường hợp cần thiết.

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC:
Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Luật An ninh mạng và những quy định về cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ năm 2019.
Điện thoại: 02103.812.494 - Email: banbientap@phutho.gov.vn
Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu về Luật An ninh mạng và những quy định về cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ năm 2019. Ban Tổ chức cuộc thi có thể điều chỉnh, bổ sung thể lệ cho phù hợp với điều kiện thực tế. Mọi thay đổi sẽ được Ban tổ chức cuộc thi cập nhật trên Chuyên mục “Cuộc thi Tìm hiểu về Luật An ninh mạng” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ tại địa chỉ http://luatanm.phutho.gov.vn
GIÁM ĐỐC    
(Đã ký)       


Trịnh Hùng Sơn